دانلود پایان نامه

کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی شیراز .
۲۱)رضائیان ،علی .(۱۳۷۱).اصول مدیریت.انتشارات سمت،تهران.
۲۲) ریسمان چیان ، مرتضی.(۱۳۷۱).رابطه ی عملکرد مدیران مدارس با مدرک تحصیلی و سوابق خدمت آنان. گروه برنامه ریزی آموزش ابتدایی استان اصفهان .
۲۳)سرمدی،محمدرضا.(۱۳۷۵).مدیریت اسلامی .انتشارات دانشگاه پیام نور ،چاپ اول.
۲۴)سریداران ،محمد مهدی .(۱۳۷۶).بررسی رابطه ی خلاقیت با سبک مدیریت مدیران آموزشی مدارس راهنمایی نواحی ۴ گانه شیراز .پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی شیراز.
۲۵)سلیمانی ،افشین .(۱۳۸۱).کلاس خلاقیت ،تمرینات و روش های علمی پرورش خلاقیت برای معلمان و مربیان.انتشارات انجمن اولیاء و مربیان ،چاپ اول.
۲۶)سلیمی ،محمد حسین.(۱۳۸۰).مشارکت و مدیریت مشارکتی. فصل نامه مدیریت در آموزش و پرورش دوره هفتم،شماره۲۸ .
۲۷)سیف،علی اکبر(۱۳۸۲).روانشناسی پرورشی.انتشارات آگاه.
۲۸)سیف ،علی اکبر.(۱۳۷۸).روش های اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی.نشر دوران،چاپ سوم.
۲۹)شاه سنی ،شهرزاد.(۱۳۷۵). بررسی رابطه ی بین سبک های مدیریت رابطه مدار و وظیفه مدار با رضایت شغلی معلمان مدارس متوسطه شیراز.پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی شیراز.
۳۰)شجری،فتح اله.(۱۳۷۸). یادگیری خلاق.ناشر انجمن قلم ایران،چاپ دوم ،ص ۲۱۳-۲۱۲.

 
مطلب مشابه :  تحقیق رایگان با موضوع ترک فعل، مجنی علیه، قتل عمد، رابطه سببیت
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید