دانلود پایان نامه

– ويژگي‌ها و خصوصيات افراد خلاق

در زير خصوصيات كلي افراد خلاق آورده شده است (حقيقي،1382).

 

خلاقيت فردي (دبيران) :

منظور از خلاقيت  فردي دبيران ارائه روشهاي جديد و نو در موارد زير مي‌باشد:

1- طراحي آموزشي و ارائه روشهاي نو در اين زمينه.

2- برنامه ريزي درسي مربوط به كلاس و ارائه شيوه هاي نو در اين زمينه.

3- كلاس داري ( مديريت كلاس ) و ارائه روشهاي جديد در مديريت كلاس.

4- حل مشكلات دانش آموزان به روشهاي جديد.

 
مطلب مشابه :  دو جنسی­ها