کارهای که لازم است دانش آموزان و دبیران ما در زمان تعطیلی انجام دهند تا تجدید قوا نمایند و باید در مدرسه تدریس شود .

برای استراحت کلی بدن، بدون در نظر گرفتن عضوی خاص، روی صندلی یا روی زمین بنشینید و یا به پشت روی زمین دراز بکشید. سپس برای استراحت کامل بدن ، چشمهای خود را ببندید و با بازکردن و رها کردن دست ها و پاهای خود، به راحت ترین وضع، تمام عضلات خود را در سراسر بدن آزادنه رها کنید. در این موقع مراتب زیر را عملی سازید(دلکارنگی ،1385) .

1- فکر خود را (ضمن بسته بودن چشم) و رعایت سکوت کامل، متوجه مغز و سلسله­ی اعصاب خود نمایید .

2- کم کم ذهن خود را از مغز رو به پایین، به طرف صورت و اجزای آن متوجه سازید. درحالی که این توجه با آرامش و راحتی کامل کلیه­ی قسمت های بدن، توأم باشد(دیوانی ،1382) .

3- فکر خود را بتدریج از سرو صورت به طرف گردن، شانه ها و دست ها معطوف نمایید .

4- فکر خود را که متوجه دست ها و شانه ها و سینه و قلب است، به آرامی بر تمام اعضای بدن و پاها متمرکز کنید . تمرکز فکری شما در هر نقطه از بدن، با حفظ آرامش و سکوت، به شما کمک می کند تا کار آن را در ذهن خود تصور نمایید. البته در مورد قلب باید توجه خاص مبذول داشت تا اهمیت این

عضو حیاتی و امر جریان خون در ذهن شما جایگزین شود. در هنگام استراحت و آزادی و رهایی عضلات و سایر قسمت های مختلف بدن، باید صدای شما نرم و آرام تر گردد، تا حالت واقعی استراحت به شما دست دهد. باید به خاطر داشته باشید که مدت این استراحت در فعالیتهای سبک، هیچ گاه نباید از 4 دقیقه کمتر باشد و به نسبت شدت فعالیت، باید بر طول استراحت افزوده شود . مثلاً پس از یک کوه پیمایی یک روزه، حداقل دو ساعت استراحت لازم است تا عضلات رفع خستگی کنند و بتوانند سموم خون را دفع نمایند. البته استراحتهای تناوبی در حین کوه پیمایی و یا فعالیتهای دیگر، از خستگی های مضر و مزمن جلوگیری خواهد کرد .

مطلب مشابه :  جزئیات از کنکور سراسری ۹۹

پس در مدارس ما علاوه بر آموزش دروس باید بر روی برنامه ریزی و اوقات فراغت و تعطیلات نیز آموزش داده شود تا با عادات خوب به اندازه­ی کافی استراحت و ورزش کردن نسلی سالم و از نظر تن و روان داشته باشیم اما متأسفانه اکنون تعطیلات زیاد داریم اما جوانان ما از آن صحیح استفاده نمی کنند. وگاهی بعد از تعطیلات که به مدرسه می آیند خسته تر و کسل تر از قبل تعطیلات هستند(ممتاز جهرمی،1386) .