مقالات و پایان نامه ها

–  نظريه هاي تبيين كننده کيفيت روابط زناشويي

–  نظريه هاي تبيين كننده کيفيت روابط زناشويي در اين قسمت به بررسي و توضيح مهمترين نظريه هاي پيرامون كيفيت روابط زناشويي يعني نظريه ليوايز و اسپنير و نظريه ماركس پرداخته مي­شود. 2-2-3-1-  نظريه ليوايز بیشتر بخوانید...

مقالات و پایان نامه ها

مفهوم شناخت درمانی، کاربرد و کارایی آن در پژوهش‌های روان درمانی

مفهوم شناخت درمانی، کاربرد و کارایی آن در پژوهش‌های روان درمانی 2-2-1- رویکرد شناختی کلمه شناخت در لغت به معنی عمل یا فرایند دانستن است. رویکرد شناختی به شخصیت، بر نحوه­ای که افراد از محیط بیشتر بخوانید...

مقالات و پایان نامه ها

خودناتوان­سازی و عملکرد تحصیلی

خودناتوان­سازی و عملکرد تحصیلی شاید مهم­ترین پیامد خودناتوان­سازی، عملکرد ضعیف باشد، به طوری که قبلاً اشاره کرده­ایم علت اینکه این پدیده خودناتوان­سازی نام گرفته­است، آن است که به تخریب در عملکرد منجر می­شود. اگر افراد بیشتر بخوانید...

مقالات و پایان نامه ها

اصول کلی راهبرد تصمیم­گیری مجدد

توالی فرآیند تصمیم­گیری مجدد: یک قرارداد جلسه­ای شفاف ایجاد کنید. از مراجع بخواهید تصویری را که می­تواند بیانگر مشکل ارائه شده­باشد را مطرح­کند. همانطور که این تصویر را شرح می­دهد، درمانگر احساسات تخریبی که مراجع بیشتر بخوانید...