مقالات و پایان نامه ها

طبقه‌بندی نوآوری سازمانی

طبقه‌بندی نوآوری سازمانی تحقیقات بر روی نوآوری طبقه‌بندی‌های مختلفی از انواع نوآوری ارائه می‌دهد. طبقه‌بندی وسیع و پذیرفته‌شده توسط دامنپور[1] در سال 1991 ارائه‌شده که در آن نوآوری را به دو دسته نوآوری اداری وتکنیکی بیشتر بخوانید...

مقالات و پایان نامه ها

ویژگی‌های پول الکترونیکی

ویژگی‌های پول الکترونیکی 1)ارزش بر روی قطعه و یا وسیله الکترونیکی و به صورت الکترونیکی ذخیره می‌شود. محصولات گوناگون از لحاظ اجرای تکنیکی متفاوت هستند. در پول الکترونیکی مبتنی بر کارت، یک قطعه سخت‌افزاری کامپیوتری بیشتر بخوانید...